RINGKASAN SHAHIH MUSLIM INSAN KAMIL

 “Sinopsis Buku Ringkasan Shahih Muslim – Abdul Qowi Al Mundziri – Penerbit Insan Kamil Hadits Muslim dikenal luas berderajat shahih. Kedudukannya sejajar dengan Hadits Bukhari. Sehingga kedua kitab ini menjadi hadits rujukan bagi umat Islam. Di samping itu, Imam Muslim mempunyai ciri khas tersendiri dalam menyusun kitab, serta memperkenalkan metode baru yang belum ada sebelumnya. Muslim lebih berhati-hati dalam menyusun […]